Gå från snack till verkstad i arbetet med FN:s globala mål

 

Det här är en PDF som du gärna får ta del av, klicka på bilden för att öppna den. Den beskriver bakgrunden till vårt arbete med Inner Development Goals. När du känner dig redo och tajmingen är rätt, låt oss veta om du vill prata om hur vi kan hjälpa dig att komma vidare. Vi rekommenderar en workshop-serie i 6 delar. Hör av dig till oss på info@growingtogether.se

Vi människor har länge försökt att förändra den yttre världen utan att förändra vår inre värld. Det fungerar inte. Det kan vi alla se. Mänskligheten har istället hamnat i en loop av att hantera fler och fler problem. Men problemen är bara symptom på något djupare, så nu är det dags att gå till botten och titta på problemens egentliga orsaker.

 

Ända sedan 2015 då FN satte upp de långsiktiga globala målen och medlemsländerna antog Agenda 2030, har det spridits mycket information om hur man arbetar aktivt för att uppnå målen.

 

Vi på Growing Together menar att alltför många fokuserar på vad man ska göra istället för på vilka kompetenser och egenskaper – och framförallt insikter – man behöver för att göra det man ska göra. Att bara göra, göra och göra är ineffektivt. Det har vi med vår verksamhet hjälpt många människor att inse.