Title Image
En utbildning för ledare inom näringsliv och offentlig sektor.
Effektivisera verksamheten med den livskunskap vi alla borde ha fått i skolan, samtidigt som du förändrar världen.
I ditt jobb som ledare, undrar du hur du kan …
 • fatta rätt beslut?
 • få alla att engagera sig mer?
 • hantera konflikter bättre?
 • inspirera och motivera dina medarbetare och kunder ännu mer?
 • leda förändringsprocesser utan gnissel?
 • få människor att lyssna mer på dig?
 • ligga steget före hela tiden?
 • slippa leta efter svar i olika ledarskapsmetoder?
 • förstå dig på alla människor bättre?
 • skapa en sund och trygg arbetsplats?
 • få alla att må bättre?
 • vara mer av en möjliggörare bland kollegor, vänner och familj? Och i världen?
Vill du vara med och lösa mysteriet med den försvunna lyckan i världen?

Som ledare är du van att vara pionjär. Att utvecklas. Att vilja och våga förändra och förändras. Och att våga tänka riktigt stort, som att ha en vision att vara med och förändra världen.

 

Så, vill du vara med och lösa mysteriet med den försvunna lyckan i världen? Nu har den varit borttappad länge nog bland stress, oro och rädsla, tycker vi.

 

För att lyckorörelsen Growing Together ska nå så många som möjligt vänder vi oss först till ledare.

Det är här du kommer in i bilden. Vi har skapat en unik utbildning för pionjärer. Den här utbildningen är för dig. Och för världen. För att kunna förändra världen måste du börja med dig själv.

 

Men det här är ingen terapi. Det är heller inget vanligt ledarutvecklingsprogram. Det är en utbildning där du ska få veta mer om dig själv, vilken enorm positiv potential och kraft det finns i dig. Och i dina medarbetare.

6 SNABBA OM UTBILDNINGEN
1.

Den är för dig som är ledare och vill veta mer om vilken enorm positiv potential och kraft som finns i dig som kan få dig att växa och att hjälpa andra att växa.

2.

Du utbildar dig i den livskunskap som vi alla borde ha fått i skolan. Sen kan du i ditt arbete som ledare vara den fyr som hjälper många andra.

3.

Vi använder inga metoder, modeller eller tekniker för magin finns inte i dem. Den finns i människorna. Bortom orden. Det här är alltså inget vanligt ledarutvecklingsprogram.

4.

Du får lära dig hur det mänskliga medvetandet, tänkandet, kännandet och livskraften fungerar. En effektiv och hållbar lösning på alla problem, även globala, är att lära människor hitta tillbaka till sin medfödda sinnesro och visdom.

5.

Den handlar om enkelheten i hur vi människor funkar, att vi skapar våra upplevelser inifrån och ut. Det finns alltså inte EN gemensam världsbild att försöka komma överens om.

6.

Det kommer att bli många ’aha’ och ’haha’ när du börjar förstå dig själv och andra bättre efter några enkla förändringar i din förståelse av hur tänkandet, kännandet, medvetandet och livskraften fungerar.

Inget vanligt ledarutvecklingsprogram

 

Det här är alltså inget vanligt ledarutvecklingsprogram. I den här utbildningen använder vi inga traditionella metoder. Vår vision är att alla ledare, istället för att förlora sig i metoder, mallar, verktyg, modeller och tekniker, ska ha en riktigt bra relation med sitt inre. När du som ledare känner sinnesro och står på en stabil och trygg grund, får du en fantastisk lyskraft!

 

Det är först när du kan se det fantastiska i dig själv, som du kan se det fantastiska i dina medarbetare, till och med mer än de kan se det i sig själva. Magin ligger ALDRIG i en metod, den ligger i människorna. Låt oss börja med dig.

Förändringsprocesser utan gnissel

 

Att leda förändringsprocesser brukar anses vara bland det svåraste en ledare kan göra. Förändringar tar mycket fokus från verksamheten eftersom det går åt mycket energi åt att hantera konflikter och få med alla på tåget.

 

Tänk om dessa utmaningar inte ens behöver uppstå?

 

All komplexitet kommer nämligen från brist på klarhet. När människor upptäcker att det går att få tillgång till en större del av sitt tänkande kan de lättare se en väg framåt. Samarbete, kreativitet och enkelt beslutsfattande blir självklarheter. Det fina är att precis alla har tillgång till den gåvan. Den bara väntar på att få bubbla upp till ytan.

Mirakelrum

 

Inuti dig och varenda människa på jorden (jo, faktiskt varenda en), finns något som är helt perfekt. Det är ett ”Mirakelrum” som innehåller alla härliga känslor du någonsin har velat känna. Och alla upplevelser du någonsin har velat ha. Det är som att det finns en magisk värld innanför, utanpå, före, bortom, under eller över, bakom eller framför – välj vilket ord du vill – kanske INUTI den vanliga världen. När du är i mirakelrummet, är det som att vara bakom kulisserna på livets improvisationsteater.

Sanningen bakom alla metoder

 

Utbildningen innehåller alltså inte en enda metod som du ska följa för lyckan finns inte i någon metod, oavsett hur välkänd metoden är. Vi kommer istället att visa sanningen bakom alla metoder. Det kommer att ge dig egna insikter som i sin tur ger bestående förändringar, till skillnad från inlärd kunskap.

 

Många pratar om hur du ska göra för att få ett bättre liv. De missar en viktig sak då. Du ska nämligen inte GÖRA något. Du ska FÖRSTÅ. Först efter det kan du lära dig tekniker och använda dem. Då förstår du vad som ligger bakom dem.

Personlig utveckling behövs för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling

En lyckligare värld börjar inom dig. Det är vi självklart inte ensamma om att tycka. Inner Development Goals är en icke-vinstdrivande organisation för inre utveckling. De har arbetat fram en lista på 23 transformerande färdigheter och egenskaper som är särskilt avgörande för ledare som jobbar för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (men naturligtvis fantastiska för oss alla). Vi håller med.

 

Med utbildningen ”Mysteriet med den försvunna lyckan” bidrar vi till att du kan bocka av alla 23 punkterna på listan! Det bekräftar vår övertygelse om att den mest effektiva och hållbara lösningen på alla problem är att lära människor hitta tillbaka till sin medfödda inre sinnesro och visdom.

Några av de 23 punkterna är:

 • Att relatera till andra och till världen med en grundläggande känsla av uppskattning, tacksamhet och glädje.
 • Att inspirera och mobilisera andra att engagera sig i gemensamma syften.
 • Att ha förmåga att stå upp för värderingar, fatta beslut, vidta åtgärder och vid behov utmana och ändra befintliga strukturer.
 • Att ha en stark känsla av att vara en del av en större helhet.
Steget före

 

För att kunna leda andra på ett helt nytt sätt behöver du börja med dig själv för som ledare måste du ligga steget före. Eller egentligen steget bakom, alltså veta hur allt funkar bakom kulisserna. Den bästa ledaren är den som vet hur det mänskliga tänkandet, medvetandet och kännandet fungerar, hur enkelt livet egentligen är. Det är det du ska få utforska under ett helt år tillsammans med oss.

Till hemsidan_prickar från loggan_Rityta 1
Mer än bara välmående

 

Föreställ dig en arbetsplats där människor ser enkelheten i hur våra tänkanden och medvetanden funkar. De är tryggare, släpper taget om gamla begränsande övertygelser, hittar egna lösningar på problem, tar bättre beslut, förstår sig själv och andra bättre vilket leder till att de samarbetar bättre. De har hittat glädjen inom sig ser klarare på saker. De förstår hur de kan använda sin kreativitet på ett alldeles fantastiskt sätt. När var och en tar ansvar för sin egen glädje blir alla relationer magiska. När du ändå är igång och fantiserar kan du föreställa dig vad detta gör för effektiviteten och lönsamheten.

 

Skulle du vilja att detta blir verklighet på din arbetsplats?
Välkommen, då har du hittat rätt utbildning!

Mer spiritualitet på arbetsplatsen

 

Det har funnits en allmän övertygelse att spiritualitet är något du ska hålla för dig själv och ägna dig åt på din fritid. ”På jobbet ska vi bara jobba hårt och göra karriär”. Eller? Nej, då glömmer man att vi inte bara kan bara vara spirituella och sprida kärlek i privatlivet och sen gå till jobbet och vara med i kämpandet, slåss om marknadsandelar, spionera på konkurrenter o.s.v. Nu är det dags för mer spiritualitet på arbetsplatsen! På en högre medvetandenivå kan alla vara framgångsrika. Alla kan vara vinnare.

“If the only thing people learned was not to be afraid of their own experience, that alone would change the world.”

Sydney Banks

1-årig utbildning startar 1 september

Mysterielogga på vit cirkel_Rityta 1

Alla vill vara lyckliga. Men ibland kanske du tittar på världen och ser att folk mår sämre och sämre trots att vi har fler psykiatriker, psykologer, beteendevetare, terapeuter och metoder och tekniker än någonsin. Kanske du tänker: ”det måste ju vara något grundläggande fel, det kan ju verkligen inte vara meningen att livet ska vara en kamp, eller?” Du har rätt, livet kan vara skönare än så.

 

För att lösa mysteriet med den försvunna lyckan behöver du vara beredd att ifrågasätta sånt som vi människor normalt tar för givet.

”Mysteriet med den försvunna lyckan” är en utbildning för fler mirakel i din vardag och i världen. Du utbildar dig i hur livet funkar bakom kulisserna. Sen kan du vara den fyr som hjälper många andra.

 

Första gruppen i utbildningen är för ledare i näringslivet och offentliga sektorn startar 1 september 2022 och håller på i ett år. Men den är inte på heltid så du kan lätt passa in den i ditt liv.

 

Vi kommer att skapa mirakel under den här utbildningen, men något som är ännu viktigare är att du kommer att förstå vad som ligger bakom mirakel, så att du kan skapa fler.

Varje månads utbildning innehåller:
 • En INSPELAD FÖRELÄSNINGSVIDEO fullproppad med visdom, ledtrådar och mirakel-potential.

 

 • Ett DIGITALT LIVE-MÖTE där du kan ställa frågor om månadens föreläsning. Mötet spelas in så att du kan lyssna flera gånger.

 

 • GRUPPCOACHING vid ett tillfälle per månad. Individuell coaching går att köpa till.

 

 • EXPERIMENT där vi utforskar månadens ämne. Experimenten blir som en bro som förvandlar utbildningens teorier till egna insikter du kan använda för att skapa mirakel i din egen vardag.

 

 • TIPS på böcker, poddar och videor.

 

 • En digital LÄGERELD för avslappnade reflektioner. Du kommer att lära dig mycket av att lyssna på andra och berätta för andra om dina insikter.

 

 • En GRUPP härliga människor att göra den här resan tillsammans med.

 

 • FLOW SOM AFFÄRSSTRATEGI är en modul där du på olika sätt lär dig använda dina nya insikter i ditt arbete som ledare.

 

 • BONUS: Ibland bjuder vi in intressanta människor till inspelade samtal eller workshops i gruppen.
Gemenskapen är guldstoftet som gör det ännu mer magiskt

Flaggskeppet i ”Mysteriet med den försvunna lyckan” är Growing Together Community. Att få göra en sån här stor utveckling tillsammans med andra gör allting bättre och därför är vi måna om att skapa en gemenskap i klassen. I communityn kan klassen chatta, göra inlägg, dela upplevelser, fundera, reflektera, inspirera och inspireras, stötta varandra och växa tillsammans under hela utbildningen. Vi skapar en bubbla där det är tryggt att dela med sig av alla tankar och känslor och där du får sträcka ut en hand eller ett öra, både för att be om hjälp och för att hjälpa andra. Vi stöttar varandra och vi firar tillsammans. Gemenskapen är viktig och den höjer energinivån i klassen och i världen. Lisa och Fanny finns på plats för att svara på frågor i communityn några gånger i veckan.

Du kommer att:

Få en djup förståelse för lyckorörelsen Growing Togethers grundpelare (läs om dem på startsidan). Det innebär att du får kunskaper om hur livet funkar bakom kulisserna som gör att du kommer att agera annorlunda i ditt ledarskap.

 

Först och främst kommer du att lyssna på ett helt nytt sätt och du kommer att lära dina medarbetare att göra likadant. Det enda sättet som människor kan se och höra något nytt är att veta om att det är deras eget tänkande som avbryter dem från lyssnandet. När ni vet det kan ni bortse från tankarna och lyssna med ett helt öppet sinne.

 

För det andra kommer du att veta att för att få produktiva idéer måste dina medarbetare vara i god sinnesstämning. Det är ju ganska självklart, men hur får du dem till det? Jo, du lär dem några grundläggande saker om hur det mänskliga tänkandet, medvetandet och kännandet fungerar. Det får dem att förstå att en god sinnesstämning alltid kommer inifrån. Det enda som kan få någon att ändra sinnesstämning är en förändring av deras eget tänkande. Det går inte att skylla på något eller någon utanför. En tanke lever bara så länge man tänker den.

Besöka fiktiva platser

För att du ska hitta din egen väg till lyckan kommer vi under året tillsammans att besöka olika fiktiva platser där många människor brukar tappa bort lyckan. Platserna är:

 

Mirakelrummet
Väntrummet
Huvudkontoret
Optikern
Statistikbyrån
Skolan
Tivolit
Elcentralen
Teatern
Banken
Verkstaden
Folkparken
Flow som affärsstrategi

Fokus i utbildningen ligger på dig och din egen utveckling. Du måste som sagt börja där. Men vi kopplar också på en modul heter ”Flow som affärsstrategi”. Den innehåller bland annat workshops du kan göra med din arbetsgrupp. Vi börjar med den några månader in i utbildningen när du själv har kommit en bit på väg. Vi kommer inte att jobba med själva innehållet i en affärsstrategi, utan vi ska istället undersöka hur dina nya insikter om tänkandet, kännandet, medvetandet och livskraften kan appliceras på en affärsstrategi i stort. Det här är bortom innehållet i en affärsstrategi precis som innehållet i hela utbildningen ligger bortom orden och det rationella tänkandet.

Vad kommer du att få ut av den här utbildningen?

Det beror förstås på vad du gör med den för den handlar ju om dig. Men vårt mål är att du ska kunna känna sinnesro oavsett vad som händer runtomkring dig och oavsett vad du tänker och känner. Den sinnesron kommer inte från kunskap utifrån, utan från insikter inifrån dig. Insikter om hur du skapar ditt liv inifrån och ut, med hjälp av ditt medvetande.
Vår förhoppning är att du också ska förbättra din förmåga att möta människor med ett öppet hjärta, att SE dem på djupet. Människor som blir sedda presterar extremt mycket bättre.

Du kommer också att:
 • lära dig hur du kan leva ditt liv mer levande.
 • sluta jaga efter lyckan och ändå hitta den.
 • förstå varför slumpen inte är någon tillfällighet.
 • se vad som hindrar dig från att skapa mirakel i ditt liv.
 • få veta varför det inte spelar någon roll vad du gör, utan vad du tänker när du gör något.
 • få ta reda på hur du kan bli vän med dina känslor.
Vi kombinerar näringslivets och teaterns värld

Vi är mamma och dotter Lisa Sjöström och Fanny Engström. Det är vi som har grundat lyckorörelsen Growing Together och skapat utbildningen ”Mysteriet med den försvunna lyckan”. Vi kommer att vara dina utbildningsledare. Läs mer om oss HÄR.

Certifiering

 

Varje utbildning med självaktning certifierar deltagarna. Men eftersom vi inte har hittat på någon metod, modell eller teknik utan enbart lär ut den otroligt viktiga livskunskap som vi alla borde ha fått i skolan, är det enda certifikat du skulle kunna få av den här utbildningen att bli ’certifierad människa’. Men det vore ju för storvulet att vi skulle certifiera någon annan i att vara människa, så det får du göra själv. Du och alla andra människor har tillgång till samma visdom som vi, vi bara påminner dig om den.

Så, är du nu beredd att skaka om din världsbild?

 

Det kan bli ungefär som en sån där snökula, en leksak man vänder upp och ner på. När man vänder den rätt igen snöar det i kulan. Så småningom lägger sig snön och det blir lugnt igen. Då är det bara de som tittade när det snöade som vet att något är annorlunda. Och du, som nu kan skapa ditt liv så som du vill ha det.

 

Redo? Då åker vi.
Ansök nu! Vi tar emot max 8 personer i första omgången

Det blir bäst utveckling om vi passar dig och du passar oss. Därför kommer du att få svara på några frågor i din ansökan till utbildningen.

Mejla oss och säg hej, så skickar vi dig ett mejl med frågorna.

Mejla oss
Det vi tittar efter i din ansökan är:

 

 • hur mycket du är villig att engagera dig känslomässigt och mentalt.

 

 • om du känner dig redo att gå utbildningen nu.

 

 • hur stor din passion är att kliva in i upplevelsen av oändliga möjligheter.
Pris: 88 800 kr + moms = 111 000 kr.

 

När vi har kommit överens om att du ska vara med på utbildningen betalar du 20 000 + moms för att säkra din plats. Resten betalar du senast 15 augusti 2022. Det går bra att delbetala enligt överenskommelse.

Utbildningen startar 1 september 2022

 

Vi tar emot max 8 personer.

 

Har du frågor, hör av dig! Vi lovar att svara snabbt. Vi träffar dig också gärna på ett zoom-möte eller i ett telefonmöte om du vill.

Mejla oss
Egen grupp?

 

Vi kan också ta emot t ex en ledningsgrupp i en egen grupp. Det blir max 2 sådana grupper per år, så hör av dig snabbt om du är intresserad. Då kan startdatumet anpassas efter er.

Mejla oss
Självklart vetenskapligt stöd

En sak till. Du kanske undrar lite över om innehållet i utbildningen har vetenskapligt stöd. Det är en spirituell utbildning och den har självklart vetenskapligt stöd. Det finns många nya forskningsresultat som visar att världen inte ser ut som vi tidigare har blivit lärda att tro. Och det kommer vi självklart hänvisa till under utbildningen.

Tillsammans ska vi lösa mysteriet med den försvunna lyckan.

 

Tillsammans ska vi skapa fler mirakel i vardagen och i världen.

 

Häng med!
Några ord från personer som har fått tjuvkika på utbildningen:
”Så rätt i tiden. Världen behöver det här nu.”
”Älskar Lisas och Fannys kombo av professionalism och lekfullhet!”
”Grattis! Vilket koncept ni har skapat!”
”Jag blev så imponerad av all er kunskap, tidigare erfarenheter, kreativitet och mest av allt – den magiska kraften.”